Thursday, May 9, 2013

Hướng dẫn rút tiền qua Check

Các chương trình Affiliate như Hostgator, Clickbank thanh toán hoa hồng (Commission) bằng Check. Chủ đề ngắn này hướng dẫn cách rút tiền về Check và đổi Sec thành tiền mặt (VND) hoặc USD.

1. Thời gian Sec chuyển về Việt Nam

Từ US về VN trung bình 3 tuần ( Cả Hostgator và Clickbank )
Lưu ý khi điền địa chỉ nhận tiền, chính xác 100%. Postal hay Zip Code không quan trọng, miền Nam hay Bắc đều có thể ghi là 10000. Hình ảnh tờ Sec như sau"


2. Hướng dẫn đổi Sec thành tiền mặt 

Đem tờ Sec đến ngân hàng VCB (VietCombank) nhờ nhân viên hỗ trợ nhờ thu Sec, các chi phí gồm có:
Phí bưu điện: Khoảng 2,3 đôla.
Cách điền thông tin trên tờ Sec:
Các thông tin sẽ ghi vào giấy nhờ thu nhân viên đưa:
1. Tên chứng từ: Cheque
2. Số hiệu: in ở giữa tờ Sec (Xem ảnh minh họa trên => 4918 )
3. Tên Ngân hàng thanh toán ở nước ngoài: Ví dụ Hostgator là Bank Of America còn Clickbank là CityBank
Thời gian gửi Sec nhờ thu khoảng 3 - 4 tuần, khi nhận thông báo tiền chuyển về VN, VCB sẽ alo cho bạn đến nhận tiền và không quên thu phí dịch vụ khoảng 5,5 đôla.
Tổng cộng chi phí khoảng 8 đôla do đó rút số tiền lớn sẽ có lời hơn vì Withdraw $100 hay $1000 đều chịu phí 8 Obama :)
Lưu ý: Khi nhận Sec từ Clickbank cần đem đến VCB gửi nhờ thu ngay, nó có thời hạn 90 ngày (12 tuần) kể từ ngày CB gửi Sec. Từ Mỹ về Vn mất khoảng 3 tuần, gửi nhờ thu thêm 4 tuần ~ 7 tuần.
Đặc biệt tờ Sec không được sứt mẻ hoặc nhăn góc, nếu có hiện tượng gì lạ thì bên nó ngâm gần 1,5 tháng đấy.

Older Post:

Newer Post: