Content is King!

Google đang học theo các hành vi tìm kiếm của con nên các thuật toán chống Spam dựa trên các yếu tố như Tỷ lệ Bounce rate, thời gian On-page,... Ví dụ: Nếu Admin 1 trang web kém chất lượng tích cực đi Spam nhiều nơi, dù Traffic cao nhưng không ai ở lại trang Web lâu hơn 20 giây, đây là dấu hiệu cho thấy Content trên trang không có giá trị.